Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
10 เม.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น
11 มี.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม วิธีการป้องกันการติดไวรัสโควิค-19 และแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน
27 ม.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "มะขามหวานและของดีตำบลนาขุม ประจำปี 2563 " ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
12 มิ.ย. 2562 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
28 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562
07 พ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาขุม ร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ศาลปู่ตา ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
31 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
21 ก.ย. 2561 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com

www.nakhum.go.th