Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ก.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19

13 พ.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ชมรมองค์กรสาธารณกุศลคนอุตรดิตถ์ บริจาคสิ่งของ ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

03 เม.ย. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม อบต.นาขุม ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัล และน้ำดื่ม ให้กับ จุดคัดกรองป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19)

02 เม.ย. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม มอบเจลล้างมือ,เเอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ,หน้ากากอนามัย,ถุงมือยาง ให้จุดตรวจแต่ละหมู่

02 เม.ย. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม มอบเจลล้างมือ,เเอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ,หน้ากากอนามัย,ถุงมือยาง ให้จุดตรวจแต่ละหมู่

24 มี.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชุมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 มี.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม การนิเทศให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.

20 มี.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม อบต.นาขุม พร้อมกำลังพล ออกพื้นที่ระงับเหตุไฟป่าเบื้องต้น

12 มี.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ของตำบลนาขุม

11 มี.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ นางแฉล้ม ปาดี

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com

www.nakhum.go.th