Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าใช้บริการ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร... (25 พ.ย. 2563)  
เปิดลงทะเบียนประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ... (20 ต.ค. 2563)  
ประกาศแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ประจำปี พ.ศ.2564 (14 ต.ค. 2563)  
สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (30 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (22 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (18 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ... (03 ก.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (31 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัย... (20 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง... (20 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (20 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย เรื่องรายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้ร... (17 ส.ค. 2563)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (07 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ... (10 เม.ย. 2563)
ประกาศ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารรา... (03 เม.ย. 2563)
วิธีการป้องกันการติดไวรัสโควิค-19 และแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน (11 มี.ค. 2563)
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "มะขามหวานและของดีตำบลนาขุม ประจำปี 2563 " ระหว่างวันที่ 12 -... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ... (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที... (02 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมรับส... (20 ก.ค. 2563)  

ชมรมองค์กรสาธารณกุศลคนอุต... (13 พ.ค. 2563)  

อบต.นาขุม ลงพื้นที่ตรวจสอ... (03 เม.ย. 2563)  

มอบเจลล้างมือ,เเอลกอฮอล์ฆ... (02 เม.ย. 2563)

มอบเจลล้างมือ,เเอลกอฮอล์ฆ... (02 เม.ย. 2563)

ประชุมเฝ้าระวังโรคติดเชื้... (24 มี.ค. 2563)

อบต.นาขุม พร้อมกำลังพล ออ... (20 มี.ค. 2563)

การนิเทศให้คำปรึกษาเพื่อย... (20 มี.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่... (12 มี.ค. 2563)

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ นา... (11 มี.ค. 2563)

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านโคกมอบเ... (03 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมการป้องกันโรคต... (02 มี.ค. 2563)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (19 ก.พ. 2563)

โครงการส่งเสริมความสัมพัน... (17 ก.พ. 2563)

งานมะขามหวานและของดีตำบลน... (12 ก.พ. 2563)

ประชุมโครงการงานมะขามหวาน... (04 ก.พ. 2563)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (04 ก.พ. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (30 ม.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สู... (29 ม.ค. 2563)

เข้าร่วมการตรวจประเมินผลก... (27 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึ... (25 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ป... (25 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฎิบัติงานโครงก... (25 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน ... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึ... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน ธัน... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน ธันวา... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน ... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึ... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ป... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานสาธารณภั... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานสาธารณภั... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งคนทำความสะอาดสำนักงาน ป... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งคนทำความสะอาดสำนักงาน ป... (25 พ.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (25 พ.ย. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทร... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ - ส่ง เด็กเล็กเพื่อมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล... (24 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน ... (24 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึ... (24 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึ... (24 พ.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com

www.nakhum.go.th